Jussi Mäkipelto - Liberaalipuolue

Kun lakitekstin kirjoitus menee pieleen

  • Kun lakitekstin kirjoitus menee pieleen

Olen viime aikoina perehtynyt perusopetuslain pykälään 32 koulukuljetuksista. Tapaus on opettava esimerkki siitä miten lakitekstin kirjoittaminen voi epäonnistua, ja seurauksena on hukkaan heitettyä aikaa vielä vuosien jälkeenkin.

Perusopetuslakia muutettin 2003 annetulla esityksellä. Tarkoituksena oli ilmeisesti tarkentaa esiopetuksen oppilaiden oikeuksia koulukuljetukseen. Lakitekstiin tämä oikeus kuitenkin päätyi sanoilla:

"Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon."

Kun taas vastaava oikeus perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaille kirjattiin lakiin sanoilla:

"Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen."

Huomaatko eron? Jälkimmäisessä tapauksessa kuljetuksen lähtöpiste jätetään määrittelemättä, kun taas esiopetuksen oppilaille reittivaihtoehtoja ovat kodista esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen ja toisinpäin. Perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilailla on "oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa" ja esiopetuksen oppilailla "oikeus maksuttomaan kuljetukseen".  

 

Vaikka lainsäätäjien tarkoitus oli ollut antaa esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille identtiset oikeudet, on lakitekstiin kuitenkin lipsahtanut termi koti, joka tarkentaa kuljetuksen lähtö- ja loppupisteitä. Perusopetuksen oppilaiden osalta lakiteksti jättää määrittelemättä mistä kuljetus aloitettava ja lopetettava. Pelkän lakitekstin perusteella on selvää, että esiopetuksen oppilaille on annettu erilaiset oikeudet kuin muille oppilaille. Vasta lakimuutokseen liittyviin perusteluihin perehtymällä selviää lainsäätäjien todellinen tahtotila:

"Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi esiopetusta saaville oppilaille oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen samoilla edellytyksillä kuin perusopetusta saavilla oppilailla on."

Termiä koti ei käytetä, ja tarkoitus on ollut antaa esiopetuksen oppilaille yhtälailla oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Tämä tahtotila ei kuitenkaan päätynyt lakitekstiin asti. Ehkä lakitekstin kirjoittajalle haluttu tahtotila oli niin selvä, että tuotettua tekstiä ei tarkasteltu tahtotilasta irrallaan. Lakitekstin tulisi kuitenkin määritellä haluttu laki siten, että sen ymmärtämiseksi ei tarvitse tietää tahtotilaa tai perusteluja lain laatimiselle. Syntynyt lakiteksti määrittelee kaksi oikeuksiltaan erillistä ryhmää ja käyttää sanaa koti, vaikka lainsäätäjien tarkoitus ei ole ollut antaa oikeutta kotikuljetuksiin. 

 

Aloin miettimään että kun tämä lakiteksti on vielä 15 vuoden jälkeenkin ristiriidassa vallitsevien käytäntöjen ja lakimuutoksen perusteluiden kanssa, ja kun itse käytin tämän asian selvittämiseen ehkä 5 - 10 tuntia, niin kuinka paljon aikaa on menetetty sen selvittelyyn koko Suomessa? Kaikki tämä olisi ollut vältettävissä mikäli lakitekstin selkeyttä olisi hiottu vähän enemmän ja mietitty ilmaisevatko lakiin valitut sanat nyt varmasti sen mitä halutaan. Surkeaksi tapauksen tekee se, että vanha lakiteksti ilmaisi selkeästi jokaisella oppilasryhmällä olevan identtiset oikeudet:

"Jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi velvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saa van oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen."

Kehitys ei aina kulje eteenpäin. 

 

Yksi helposti(?) toteutettava tapa näiden epäselvien lakitekstien selkeyttämiseksi olisi sisällyttää tekstin perustelut lakitekstin yhteyteen finlex.fi-palvelussa. Nyt lait ovat helposti luettavissa mutta niiden perusteluosioita saa etsiä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset